Board of Principals

Cao Yang

Ivy Chua

Cindy Toh

Pamela Carvalho

Shyamala Vhamathawan

Our Teachers

Allison Frances Menon

Cindy Liu

Hui Ji

Joy Foo

Laureen Lin

Liew Wei Lin

Masakorn Singsaweg (Run)

Phang Zie Shan

Rebecca Phua

Tricia Tan

Vivian Chieng

Yvonne Chua Jia Hang